Lejebetingelser

1. Det lejede udstyr

Stk. 1 Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte lejepriser.

Stk. 2 Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer og indtil udstyret er tilbageleveret på udlejers adresse.

Stk. 3 Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode skal ske ved indgåelse af ny kontrakt, hvor den nye lejeperiode og pris fremgår.

Stk. 4 Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, ifald lejer på anden vis misligholder kontrakten.

Stk. 5 Lejeperioder som ikke overholdes for aflevering af udstyret, vil blive faktureret til gældende og til fulde dagpriser.

 

2. Forsikringsforhold og ansvar

Stk. 1 Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet.

Stk. 2 Lejer er ansvarlig for alle skader som opstår under lejeperioden på udstyret. Lejer sørger selv for forsikring af udstyret under hele lejeperioden, både kasko og ansvar.

Stk. 3 Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktslige aftaler.

Stk. 4 Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger udenfor kontrol af Vanilla Sound & Light Production.

Stk. 6 Ved mistanke om at lejer udøver tyveri, bedrageri eller på anden måde forsøger at snyde os forbeholder vi os retten til at offentliggøre personlige data (kontaktoplysninger) og evt. billedemateriale som led i eftersøgningen af lejer og tilvejebringelsen af materiellet.

 

3. De udlejede genstande

Stk. 1 Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinier og i henhold til enhver gældende lovgivning. Lejer har selv ansvaret for at kontrollere korrekt spænding og tilslutning af fungerende 'Nul' leder, ved leje af: strømtavler, kraftkabler og lignende flerfaset materiel.

Stk. 2 Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer.

Stk. 3 Vi tager forbehold for forbrugsvarer som er udsolgte, udgåede eller i restordre.

Stk. 4 Skulle der mod forventning opstå spørgsmål eller problemer med det lejede udstyr, skal du straks det opdages henvende dig telefonisk til mobil 40985290, enten som opkald eller SMS besked.

 

4. Afhentning og tilbagelevering

Stk. 1 Det lejede afhentes af lejer på udlejers lager. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj.

Stk. 2 Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke, uden særlig skriftlig aftale berettige til nedsættelse af lejen.

Stk. 3 Det lejede skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, hvor det er afhentet.

Stk. 4 Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik, transport fra udlejers lager påbegyndes og indtil det lejede er afleveret.

Stk. 5 Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være rengjort og korrekt pakket i udleverede transportkasser.

Stk. 6 Kabler og ledninger SKAL være pænt oprullede, hvis de ikke er det ved aflevering, faktureres minimum 300,- for udredning og oprulning af kabler.

 

5. Booking & Betaling

Stk. 1 Udstyret er først booket og bekræftet efter indbetaling af det fulde beløb, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Stk. 2 Bankoverførsel til kontonummer (Menupunkt "Kontakt") senest 4 dage inden afhentningsdagen eller kontant/mobilepay/kort ved afhentning af udstyret.

Stk. 3 Ved afbestilling krediteres indbetalt beløb ikke. Det er dog som regel muligt at få beløbet overført til tilgodebevis.

 

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.